دوشنبه , ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
خانه » اتحادیه ها

اتحادیه ها

ردیف

نام اتحادیه

رئیس اتحادیه

کارمند اتحادیه

تلفن دفتر

تلفن رئیس

۱

خواربار فروشان

ارلانی

اسماعیلو

۳۶۴۴۵۰۲۵

۰۹۱۴۱۶۰۳۰۶۶

۲

مییوه و تره بار

آبروش

میدانی

۳۶۴۴۸۴۷۷

۰۹۱۴۱۶۱۳۶۸۱

۳

خرازی و پوشاک

حفاظت

کفیلی

۳۶۴۴۳۶۷۹

۰۹۱۴۹۶۱۵۹۱۸

۴

لوازم خانگی

فیض اله نژاد

فیض اله نژاد

۳۶۴۴۳۹۷۲

۰۹۳۶۲۸۵۳۳۵۸

۵

مصالح ساختمانی

بهروتی

بابایی

۳۶۴۴۱۰۹۳

۰۹۱۴۳۶۱۴۶۳۳

۶

خشکبار و بنکدار

منصف

کریم زاده

۳۶۴۴۴۳۴۳

۰۹۱۴۱۶۱۱۵۱۱

۷

اغذیه فروشان

معصوملو

نظرلو

۳۶۴۴۸۳۰۸

۰۹۱۴۴۶۱۰۴۵۰

۸

تولید کنندگان فرش دستباف

زینالی

زینالی

۳۶۴۶۰۳۴۹

۰۹۱۴۴۶۱۱۳۰۰

۹

درب و پنجره سازان

مختاری

معصومی نیا

۳۶۴۴۱۸۱۹

۰۹۱۴۴۶۱۲۵۳۶

۱۰

فرش فروشان

غبرائی

محدث

۳۶۴۴۹۳۹۱

۰۹۱۴۱۶۱۱۲۸۹

۱۱

بنگاهداران

محمدیاری

اسراری

۳۶۴۴۱۶۱۹

۰۹۱۴۹۶۰۲۸۵۷

۱۲

تعمیرکاران

سرداری

روحی

۳۶۴۴۵۹۹۱

۰۹۱۴۱۶۱۳۵۳۱

۱۳

لوازم یدکی

قرآنی

احمدزاده

۳۶۴۴۷۹۷۰

۰۹۱۴۳۶۱۱۴۵۷

۱۴

بزازان

چارقدچی

مقدم

۳۶۴۴۴۲۰۴

۰۹۱۲۳۷۲۱۵۵۶

۱۵

عکاسان

سلیمانی

مهراجی

۳۶۴۴۵۹۹۷

۰۹۱۰۴۰۸۰۰۴۵

۱۶

خیاطان و کفاشان

پیری

فرهادزاده

۳۶۴۴۰۴۱۶

۰۹۱۴۴۶۲۲۶۸۵

۱۷

فلزکاران

قصاب نژاد

شیرنایبلو

۳۶۴۴۶۱۲۵

۰۹۳۵۷۷۶۹۲۲۷

۱۸

خدمات عمومی

قدیم خانی

لطفی پور

۳۶۴۴۲۲۹۳

۰۹۱۴۶۷۰۰۲۵۳

۱۹

نانوایان

اصلانی

پدرام نیا

۳۶۴۴۸۳۷۰

۰۹۱۴۴۶۱۲۸۵۸

۲۰

قنادان

گردشخواه

حیدرزاده

۳۶۴۴۱۵۶۱

۰۹۱۴۹۶۳۱۲۸۴

۲۱

زرگران

دانشیان

صمدی

۳۶۴۴۷۸۵۵

۰۹۱۴۳۶۱۲۱۰۸

۲۲

آرایشگران

طالبی

الهیار

۳۶۴۴۱۶۰۵

۰۹۳۸۹۲۴۸۸۴۲